CCTV - kamerové systémy

CCTV - kamerové systémyCCTV - kamerové systémy, sledování objektů v reálném čase


  • Zkratka CCTV pochází z angličtiny. Closed Circuit Television znamená uzavřené televizní okruhy.
  • Kamerové systémy najdou využití jako možný doplněk zabezpečení majetku, lidí, objektů.
  • Možnosti využití jsou široké, například kontrola výrobních procesů, ve školství, kontrola nemovitostí, společné prostory v bytových domech, veřejné prostranství.
  • Sledované objekty lze zobrazit v reálném čase přes webové rozhraní nebo na záznamové zařízení